Members

FOUNDER MEMBERS
 Sl. No.  Name  Address  Designation  Contact Information
 1 Mr. Pradeep Kumar Tiwari  190/128, Kushwaha Market,  President  adv.pkt.hc@gmail.com
   S/o Late Mr. R.N. Tiwari  Anant Nagar, Bhola ka Purwa, And  +91-9415189919
     Preetam Nagar, Allahabad -
Managing Director
 
     211001, UP, India  
       
 2  Mr. Durga Prasad Pandey  Vill- Monarha, Post- Mardah,
WORKING Member
+91-9451369390
   S/o Mr. J.P.N. Pandey  Dist. Ghazipur, UP, India  
 
       
 3  Mrs. Vedanti Devi  190/128, Kushwaha Market, Member +91-9807398240
   W/o Late Mr. R.N. Tiwari  Anant Nagar, Bhola ka Purwa,  
     Preetam Nagar, Allahabad -  
     211001, UP, India  
       
 4 Mr. K B Singh  213C/8, Ganga Vihar, Transport Secretary +91-9235848394
   S/o Mr. P.B Singh  Nagar, Allahabad - 211011, UP,  
 
     India  
       
 5  Mr. Santhosh Tiwari  190/128, Kushwaha Market, Treasurer
skthindustan@gmail.com
   S/o Late Mr. R.N. Tiwari  Anant Nagar, Bhola ka Purwa,  
+91-9415163216
     Preetam Nagar, Allahabad -211001, UP, India  
+91-9335108434
 
List of Patrons
1. Pooja Pal (M.L.A.)
2. Dr. Piyush Dixit
3. Sri Rajesh Kushwaha
4. Sri Kushal Tiwari
5. Sri Vinod Chandra Dubey
6. Sri Mukesh Kesarwani
7. Er. Manish Ghosh
8. Dr. Bhupesh Dwivedi
9. Sri Padum Jaiswal
10. Sri Tariq Saeed (Ajju)
11. Sri Dilip Chaurasia
12. Sri Prabha Shankar Mishra
13. Sri Akhilesh Sharma
 
List of Members
 
1. Akhikesh Sharma
2. Pankaj Pathak 
3. Akhilesh Singh
4. Rajesh Mishra
5. Urmila Tiwari
6. Sashibhushan Pandey
7. Shivpoojan Singh
8. Suvigya Prakash (Manu)
9. Rajesh Kumar Singh
10. Pravin Pandey
11. Chandrashekhar Ojha
12. Brijesh Singh
13. Sudheer Dixit
14. Manoj Srivastava
15. Shivbabu Dubey
16. Sanjeev Trivedi
17. Nagendra Tiwari
18. Dr. Kailash Mishra
19. Anoop Upadhyay
20. Narvdeshwar Tiwari
21. Kshama Prasad Tripathi